„A költő bátor és szerencsésebb. Derekasan harcol. 1914 decemberében egy merész felderítő akcióért megkapja a György-keresztet” #moszkvater

Mi lett Gumiljov végzete?

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal Nyikolaj Gumiljov kalandos életén kalauzol végig bennünket. Azét a Gumiljovét, aki már gyerekkorában romantikus vágyat érez más kontinensek iránt. Ezt a…

„Mi történt a világgal? Miért esnek egymás torkának nemzetek, népek, kisebbségek, melyek éveken, évtizedeken, évszázadokon át éltek egymás mellett?” #moszkvater

Egy műfordító keserű gondolatai

Rémülten tallózok a hírekben. Magyarul, oroszul, angolul, németül ugyanaz  az aggodalom, vagy inkább félelem sugárzik belőlük. Háború van. A kontinensen, mi több, a határunkban. Háború, amiről sohasem hittem volna, hogy lehetséges lesz. Tovább

„Mandelstam versei álmokból születnek – nagyon furcsa álmok, amelyek kizárólag a művészet területén helyezkednek el” #moszkvater

Mandelstam (ön)gyilkos epigrammája

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a gyermekien őszinte, és veszedelmesen merész Oszip Mandelstam tragikus végbe torkolló életét idézi meg. Találóan írta róla Alekszandr Blok, hogy…

„Érzékeny tollú alkotó, észre kellett, hogy vegye a polgárháború utáni időszak visszásságait, az éledő személyi kultusz fenyegetéseit. Lassan szálka lesz a hatalom szemében” #moszkvater

Borisz Pilnyak, aki kihívta a sorsot

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a szovjet korszak „sorból kilógó”, és ezt az állapotot megszenvedő íróiról, költőiről induló sorozatának első részében Borisz Pilnyak sorsát kíséri…

„Mert ugyan nem volt két vagy több szovjet irodalom, az olvasóközönség korántsem volt egységes, egynemű” #moszkvater

Volt egy másik szovjet irodalom?

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal arról elmélkedik, hogy volt-e másik szovjet irodalom. Végül arra a következtetésre jut, hogy csak egy szovjet irodalom volt, a maga…

„Tény, hogy kevesen írnak oly tisztán és lélekbe markolóan oroszul, mint a hazájától évtizedekre elszigetelt, de azt soha meg nem tagadó Bunyin” #moszkvater

A történelem két oldala

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal Makszim Gorkijt és Ivan Bunyint, az orosz irodalom két talán legjelentősebb XX. századi alkotóját idézi meg, akik nagy terjedelmű prózai…

„Kazakevicset szinte élete utolsó pillanatáig foglalkoztatta nemzedékének nagy próbatétele” #moszkvater

Egy nagy nemzedék előfutára

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a zsidó irodalom fennmaradását a szívén viselő, a háborús prózában pedig elsőként új hangot megütő Emmanuil Kazakevics pályáján kalauzol végig…

„Darabjaival azonban nincs könnyű dolga. Főképp azért, mert éles társadalmi kérdéseket feszeget, ami nem éppen jó ajánlólevél a személyi kultusz éveiben” #moszkvater

Egy elfeledett melódia

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a már 10 évesen Makszim Gorkij figyelmét verseivel felkeltő Leonyid Zorinról mesél, akinek klasszikus színdarabja, a „Varsói melódia” bejárta a…