Szovjet zászlóval és katonai egyenruhában sétál egy férfi a Berlini fal előtt 2019. november 9-én Berlinben, a fal leomlásnak harmincadik évfordulójának ünnepe előtt #moszkvater

Moszkvában halványul 1989 emléke

A hidegháború végkimeneteléről ugyan élesen eltér Moszkva és a Nyugat interpretációja, az oroszok azonban különösebb harag nélkül tekintenek vissza a három évtizeddel ezelőtt történtekre. Sőt, egy felmérés szerint a megkérdezettek ötöde nem is hallott a…

A Cár-bomba modellje Moszkvában #moszkvater

A nap, amikor két bomba robbant

1961. október 30-át vélhetően sosem felejti el a világ. A Szovjetunióban ezen a napon hajtották végre a történelem legnagyobb kísérleti nukleáris robbantását Novaja Zemlja felett, míg Moszkvában döntés született arról, hogy Sztálin holttestét eltávolítják a…

Nagy Imre vádlott az ítéletet hallgatja a Nagy Imre és társai elleni perben

Elárulta-e Tito a magyar forradalmat?

Nagy Imre és társainak a pere Brioni árnyékában zajlott, végkimenetele elsősorban a Szovjetunió és Jugoszlávia kapcsolatán múlt Sokan nem tudják, de Nagy Imre és mártírtársainak sorsáról nem a kádári vezetés döntött 1956 után, hanem elsősorban…