MIhail Gorbacsov ravatala a Szakeszervezetek Háza oszlopcsarnokában 2022. szeptember 3-án #moszkvater

Gorbacsov, a tétova reformer

Elbúcsúzott a világ a Szovjetunió első és egyben utolsó elnökétől, Mihail Gorbacsovtól, akinek halála ismét a felszínre hozta az életművét végigkísérő kettősséget. Míg a nyugati nekrológok szuperlatívuszokban emlékeznek meg róla, addig az orosz megszólalások többsége…

„Mandelstam versei álmokból születnek – nagyon furcsa álmok, amelyek kizárólag a művészet területén helyezkednek el” #moszkvater

Mandelstam (ön)gyilkos epigrammája

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a gyermekien őszinte, és veszedelmesen merész Oszip Mandelstam tragikus végbe torkolló életét idézi meg. Találóan írta róla Alekszandr Blok, hogy…

Mihail Gorbacsov #moszkvater

Elhunyt Mihail Gorbacsov

Elhunyt Mihail Gorbacsov. Hosszan tartó betegség után, 92. életévében elhunyt Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió első és utolsó elnöke, a Szovjetunió Kommunista Pártjának utolsó főtitkára. A 20. század végének meghatározó politikusa meg akarta őrizni a Szovjetuniót,…

„Érzékeny tollú alkotó, észre kellett, hogy vegye a polgárháború utáni időszak visszásságait, az éledő személyi kultusz fenyegetéseit. Lassan szálka lesz a hatalom szemében” #moszkvater

Borisz Pilnyak, aki kihívta a sorsot

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a szovjet korszak „sorból kilógó”, és ezt az állapotot megszenvedő íróiról, költőiről induló sorozatának első részében Borisz Pilnyak sorsát kíséri…

„Mert ugyan nem volt két vagy több szovjet irodalom, az olvasóközönség korántsem volt egységes, egynemű” #moszkvater

Volt egy másik szovjet irodalom?

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal arról elmélkedik, hogy volt-e másik szovjet irodalom. Végül arra a következtetésre jut, hogy csak egy szovjet irodalom volt, a maga…

„Tény, hogy kevesen írnak oly tisztán és lélekbe markolóan oroszul, mint a hazájától évtizedekre elszigetelt, de azt soha meg nem tagadó Bunyin” #moszkvater

A történelem két oldala

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal Makszim Gorkijt és Ivan Bunyint, az orosz irodalom két talán legjelentősebb XX. századi alkotóját idézi meg, akik nagy terjedelmű prózai…

„A második világháború kitörésekor a szovjet vezérkari főnök helyettese volt” #moszkvater

A legmerészebb szovjet tábornok

Ha megkérdezünk egy laikust, hogy mondjon egy második világháborúban harcolt szovjet tábornokot, valószínűleg Georgij Konsztantyinovics Zsukov nevét fogjuk hallani. Bár Zsukov kétségtelenül jó tábornok volt, amit bizonyít a Halhin-golnál (Mongólia) szerzett győzelme, de a szovjet…

„Kazakevicset szinte élete utolsó pillanatáig foglalkoztatta nemzedékének nagy próbatétele” #moszkvater

Egy nagy nemzedék előfutára

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a zsidó irodalom fennmaradását a szívén viselő, a háborús prózában pedig elsőként új hangot megütő Emmanuil Kazakevics pályáján kalauzol végig…