„Már Lenin is rámutatott arra, hogy a tőkekivitel, és az egyenlőtlen technikai fejlődés következtében hogyan osztották fel egymás között nemcsak a fejletlenebb országok területeit, de az egyes piacokat is, hol erőszakos, hol pedig békés, megállapodásos módszerekkel a különféle trösztök, kartellek és monopóliumok” #moszkvater

Lenin meglepő aktualitása

1870-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Vlagyimir Iljics Uljanov, azaz Lenin. Halálának évfordulóján már megvizsgáltuk, hogyan áll a bolsevik forradalom atyjának és a Szovjetunió alapítójának az emlékezete ma, és milyen szerepe lehet a…

„Jóllehet hideg embernek tartották, az egyik legnépszerűbb tanára volt az a Gorkij Irodalmi Főiskolának” #moszkvater

A kompromisszumok mestere

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal az óvatosan diplomatikus viselkedő, a hatalomnak nyíltan sosem ellentmondó, ám a pártból már 1921-ben kilépő, de később a Szovjet Írószövetséget…

„Több mint író. Nem csak elhivatott, ragyogó tollú prózaíró, nem csak költő, újságíró, szónok és néptribun, de állhatatos békeharcos és önfeláldozó védelmezője a kultúrának.” #moszkvater

Egy „majdnem” boldog író

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a szovjet irodalom meglehetősen megosztó alakjának -  Európában proszovjet írónak könyvelték el, szovjethonban „útitársnak”, gyökértelen kozmopolitának -, a rendkívül termékeny Ilja…

„Hiperaktivitása és érzékenysége a társadalmi igazságtalanságok iránt az 1905-ös forradalom barikádjaira hajtja, mint fedélzetmester vitorlás hajón fegyvert csempész a forradalmároknak. Ezért nem folytathatja egyetemi tanulmányait” #moszkvater

Az elfelejtett „Viktor Vavics”

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal egy olyan író életén vezet bennünket keresztül, akinek a nevét gyerekeknek írt könyvei és néhány, elbeszélései alapján készített rajzfilm őrzi, hiszen…

„Úgy élte le éltét, hogy nem írt egyetlen dicsőítő mondatot a szovjet nép nagy vezéréről, Sztálinról, nem lépett be a pártba, s egyetlen írótársát elítélő dokumentumot sem írt alá” #moszkvater

Négyszer jelölték, sohasem kapta meg

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal egy romantikus lélek rejtelmeibe vezet el bennünket. Olyan íróval ismerkedhetünk meg, aki lírai megjelenítője nemzedéke útkeresésének és helytállásának a nehéz…

Kosztur #moszkvater

Lenin öröksége

A #moszkvater és az Ultrahang közös projektjének legfrissebb adásában Vlagyimir Iljics Lenin halálának 99. évfordulója kapcsán a bolsevik forradalom és a Szovjetunió atyjának örökségéről, és annak aktualitásáról beszélgettünk. Tovább

„Kalandos és igazságkereső természete más pályát jelölt ki számára” #moszkvater

Szerelem és forradalom

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal ismét az októberi forradalom és az azt követő évtizedekbe kalauzol bennünket. Az olvasóink előtt feltehetően ismeretlen, ám a maga korában nagyon…

„1905-től már tudatos forradalmár. Ugyan elvégzi a jogot, de miután politikailag gyanús, diplomáját egyelőre nem adják ki” #moszkvater

A gyilkos csokoládé

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a tántoríthatatlan forradalmár Alekszandr Taraszov-Rogyionov tipikusan tragikus végű – a forradalom felfalja a gyermekeit – életét tárja elénk, és mind…