Sztálin temetésén a szovjet vezetők Berija vezetésével vitték a vállukon a koporsót #moszkvater

Sztálin valódi utolsó útja

A sokak által gyűlölt, és sokak által imádott generalisszimusz 1953. március 5-én halt meg, és a nagy előd, Vlagyimir Iljics Lenin mumifikált holtteste mellé helyezték el a Vörös téren álló mauzóleumban. Amikor a desztalinizáció elérte…

„A New York Times hasábjain megjelenő 10 fős elnökségi listán csupán az utolsó helyén szerepelt Hruscsov neve. De amint azt tudjuk, a sokszor bevált mondás szerint az utolsóból lesznek az elsők…” #moszkvater

Aki eltakarította a Trojkát

Ha valaki meghallja Nyikita Szergejevics Hruscsov nevét, nagy valószínűséggel három dolog ugrik be róla: a sztálini diktatúráról elmondott titkos beszéde, ahogy a cipőjével veri az asztalt az ENSZ ülésén, valamint a berlini fal felépítése. A magyarok…

Dmitrij Pavlov tábornok

A Barbarossa szovjet bűnbakja

A nagy honvédő háború… Amikor a hitleri Németország megtámadta a Szovjetuniót, a kezdeti kudarcok miatt a szovjet vezetés azonnal bűnbakokat keresett. Habár Dmitrij Pavlov tábornok bátran védte a hazáját, Sztálin kivégeztette a katonát. Tovább