/Rólunk

Rólunk

MEGOSZTÁS

A Moszkva tér Budapest kultikus találkozóhelye volt. Itt, a legendás óra alatt gyűltek össze a fiatalok, beszéltek meg randit ismeretlenek. Olyan biztos irányadó pont, magától értetődő origó volt, amelyhez mindenki tudott igazodni, s e hellyel kapcsolatban soha, semmit sem kellett magyarázni.

Ilyen origó szándékozik lenni a #moszkvater szakportál, amely nemcsak a szláv világ gyülekezőhelyeként, hanem az ebben a térségben történtek irányadó információs és elemző platformjaként szolgál a régió iránt érdeklődők számára. Valahol a kanadai hokiistennek, Wayne Gretzkynek tulajdonított, valójában az édesapja által mondott intelem szellemében nem oda korcsolyázunk, ahol a korong van, hanem oda, ahova majd érkezik. Hiszen, ez az azóta sokakat inspiráló mondat nem csupán a sportra, hanem az üzleti és politikai életre vonatkoztathatóan is az előregondolkodásnak egyfajta metaforája, amit a #moszkvater is irányjelzőnek tekint.

A szakportál érdeklődésének középpontjában mindenek előtt a posztszovjet térség áll, amelynek a centruma, vonzáspontja Oroszország. Természetesen a régió folyamatainak megértéséhez elengedhetetlen az Ukrajnában, Belaruszban, Moldovában, a Közép-Ázsiában és a Baltikumban történtek értelmezése. S a szláv világ nemcsak a keleti, hanem a déli és a nyugati szlávokat, így a Balkánt és Közép-Európa egyes országait is jelenti. Ami pedig Magyarországot illeti, annak helye, gondolkodása, törekvései sem érthetők meg a szomszédos régiók ismerete nélkül.

A portál célja így szakmailag hiteles, előítéletektől mentes információk és elemzések közlése az említett térségekből. Az eme régiókról szóló kiegyensúlyozott tájékoztatásra eddigi újságírói tapasztalataim alapján egyre nagyobb az igény, s ez a törekvésünk egybevág a világon belüli geopolitikai súlypontok eltolódásával és a médiában zajló átalakulással is. Különösen fontos a hitelesség ma, a Kelet és a Nyugat között dúló információs háború közepette. A portál az információk gyors és hiteles közvetítése mellett a történések, a folyamatok megértéséhez helyi elemzők bevonásával hozná közelebb az adott régiók elitjének gondolkodását. S nemcsak az elitét, mert nemcsak a politika és a gazdaság folyamatainak bemutatására szorítkozva, de riportokkal, a helyi szokások, az érintett országok életének, mindennapjainak, tájainak, városainak, kultúrájának és sportéletének bemutatásával hozná közelebb a magyar olvasóhoz ezt a világot.

Az elmúlás sokszor inspirál is. Egy a #moszkvaterhez hasonló szakportál létrehozása régi álmom volt, életre kelését azonban felgyorsította a Magyar Nemzet megszűnése. Köszönet ezért nem jár, ám tény, hogy az előállt helyzet mindannyiunknak nagy lökést adott, a szeretett lap elvesztése okozta sokk, a fájdalom eddig szunnyadó energiákat szabadított fel. A portál megteremtése felé lökött a hazai újságírásban egyre inkább érezhető sivárság, a befelé fordulás, a világban zajló folyamatok értő és hiteles bemutatásának háttérbe szorulása is. A jelenlegi helyzetre a #moszkvater által felölelt szláv világból példát hozva, egy a II. világháborúból ismertté vált szlogennel csak azt tudom mondani, hogy „Mögöttünk Moszkva!”. Hátrálni már nincs hova, a hidakat felégették. Út csak előre vezet! Tartsanak velem, velünk, mentsünk át egy szeletet a 80 évet élt Magyar Nemzet és a 21. század realitásaihoz igazítva a kihalófélben lévő klasszikus külpolitikai újságírás hagyományaiból!

MEGOSZTÁS