//Egy harcos élet aggályai
Banksy graffitije az angliai Doverben 2017-ben #moszkvater

Egy harcos élet aggályai

MEGOSZTÁS

Lehet-e párhuzamot vonni az Európai Unió és a volt Szovjetunió között? Szerzőnk az egykori szovjet disszidensből az EU kemény bírálójává vált Vlagyimir Bukovszkij gondolatai nyomán ragadott tollat.

Banksy graffitije az angliai Doverben 2017-ben #moszkvater
Banksy graffitije az angliai Doverben 2017-ben
Fotó:EUROPRESS/Daniel LEAL-OLIVAS/AFP

Keserű kenyér az emigráció. A közismert emberjogi aktivista, Vlagyimir Bukovszkij élete példa rá. A hatalmi önkény kérlelhetetlen ellenfeleként több évtizedes harcot folytatott. Nyugtalan és kérlelhetetlen igazságkeresése, küzdelme a zsarnokság bármilyen formája ellen örök száműzetésre ítélte. Tavaly halt meg, távol hazájától. A vele készült interjú hiteles képet ad gondolkodásáról és céljairól. Örvendetes, hogy a #moszkvater közölte. Csupán második részével vitatkoznék, azzal, amit az Európai Unióról kissé sommásan elmond.

„Túlzónak és végig nem gondoltnak tartom, ahogy párhuzamot von az Európai Unió és a volt Szovjetunió között”

Éppen azt felejti el, ami az államszövetség legnagyobb érdeme – a kontinensen béke van. Béke, amiért éppen hazája húszmilliónál is több embert áldozott. Az EU felbomlása beláthatatlan következményekkel járna, a történelmi tapasztalat erre figyelmeztet. A Szovjetunió felbomlásával nyomban kitört a háborúskodás az egyes köztársaságok között. Amikor Jugoszlávia darabjaira hullott – hogy kik és miért ösztönözték ezt, azt most ne elemezzük – kegyetlen háborúban estek egymásnak évszázadokig együtt élő népek, nemzetek. Számos, gyakorlatilag életképtelen kis állam is létrejött, komoly gondot okozva ezzel az európai közösségnek. A nacionalizmus az európai együttélés egyik legnagyobb fenyegetése. Újbóli, felelőtlen felszítása voksokat hozhat választásokon, hatalomra segíthet pártokat, de nem járul hozzá a közös európai haza építéséhez.

„Bukovszkij abban is téved, hogy valamiféle veszélyes ideológiát vél felfedezni az EU politikájában. Elfeledkezik arról az egyszerű tényről, hogy az európaiság, a közös, egy és oszthatatlan Európa eszménye nem ideológia. Évszázadokon át dédelgetett vágya a felvilágosult gondolkodóknak”

A tagságot senki nem kényszeríti rá a tagállamokra. Önként vállalt kötelezettség. Bárki bármikor kiléphet, lásd az Egyesült Királyság döntését. Következményeivel, úgy tűnik a szigetország még mindig világbirodalmi illúziókat dédelgető lakossága nem volt teljesen tisztában. Bukovszkij abban is téved, hogy az Európai Unió vezető szerve, a Bizottság nem kormány. Senkire semmit nem kényszerít rá. Annak a Tanácsnak az irányítása alatt működik, melyben minden tagállam vezetője jelen van. A lakosság lélekarányának megfelelően reprezentáltak az egyes országok nem csak a Bizottság vezető posztjain, de a tisztségviselők, hivatalnokok között is.

„Meglepő, hogy Bukovszkij az unió bűnüldöző szervezetét a KGB-hez, GPU-hoz hasonlítja”

Az Interpol jóval régebbi nemzetközi testület, s mint partner az  egyes országok közötti bűnüldözést segíti, amire a belső határok megszűntével nagy szükség van. Önálló akciókat egyetlen tagállamban sem hajthat végre. A politikai boszorkányüldözés – ismerjük el – általában nemzeti hatáskörben valósul meg.

Abszurdum a Szovjetunió Legfelső Tanácsának és az Európai Parlamentnek a párhuzamba állítása. Az Európai Parlament képviselőit az egyes tagállamokban több jelölt közül választják, nem névtelenül ülteti a hatalom őket a választópolgárok nyakára.  A jelölés demokratikusan szabad. Kevesen tudják, hogy Habsburg Ottó, az európai politika egyik jelentős alakja, a magyar uniós tagság hatékony támogatója nem hazájában, hanem Németországban nyert parlamenti széket. A választók elfogadták programját. Egy biztos, az Európai Parlament eltér a nemzeti parlamentektől, a pártok közötti harc nem elsősorban a hatalomért folyik.

„Kétségtelen, hogy az Európai Unió fokozatosan vesz el hatóköröket a nemzeti törvényhozástól, hiszen létének alapját a közös politikák alkotják”

Kidolgozásukban elkerülhetetlen a kompromisszumra épülő megegyezés, a nemzeti szuverenitás egy részének a feláldozása, ha a tagállamok részesedni akarnak az uniós tagság előnyeiből. Egyetlen párt vagy pártcsoport sem hiheti, hogy teljhatalomra jut az Európai Unióban, ami egyáltalán nem ritka a nemzeti parlamentekben.

Azon azt hiszem még vitatkozni sem érdemes, hogy az Európai Unió biztosította demokratikus szabadságjogok többet nyújtanak az uniós állampolgároknak, mint a Szovjetunió egykori alkotmánya. Ezt egy egész életében az emberi jogokért harcoló aktivista nálam is jobban tudja.  Azt is, hogy mit jelent a helyváltoztatás, a munkavállalás, a tanulás szabadsága. Senki nem akar erőszakkal kinevelni valamiféle „európai embert”, amit Bukovszkij kifogásol. De ha az európai ember a közös demokratikus szabadságjogokkal és azok nyújtotta egyenlő lehetőségekkel rendelkező uniós állampolgárt jelenti, akkor úgy vélem, ez a fogalom semmiképpen nem szitokszó.

„Az Európai Unió természetesen nem hibátlan”

Ebben Bukovszkijnak kétségtelenül igaza van. A demokráciában – ami nem könnyű műfaj – tetszik vagy nem, a válság normális állapot. Nem más, mint különböző vélemények ütközése, hogy kiválaszthassuk a legjobbat. A monolitikus, egy vezért követő egyetértés nem a fejlődés hajtóereje.

Egy dolog biztos. A kontinens gondjait a határok újbóli felhúzásával, az elzárkózással, a nemzeti érdekek kizárólagos, kompromisszum nélküli képviseletével nem oldhatjuk meg. Ahhoz, hogy kapjunk, adnunk is kell valamit. Bukovszkij a saját bőrén tapasztalta meg a korlátlan hatalom veszélyeit. Félelme szinte természetes. Bízzunk benne, hogy egy új Európában aggályai eloszlanak. Sajnos már nem érheti meg. Intelmeit értjük és figyelembe vesszük.

MEGOSZTÁS

Pályámat „külügyérként” kezdtem az Írószövetség nemzetközi osztályán. Huszonhárom esztendőt töltöttem az írók rokonszenvesen békétlen családjában, s közben mint fordító eljegyeztem magam az orosz irodalommal, kultúrával. A rendszerváltás után a szükség arra késztetett, hogy pályát váltsak. Felvettek a Magyar Országgyűlés sajtóirodájára tanácsosnak, majd a sors kirepített Brüsszelbe, ahol szintén sajtótitkárkodtam. Telt-múlt az idő. Hazatérve ismét felfedeztek, mint fordítót, írót. Másfél méter az általam fordított és írott művek hossza könyvtárszobám polcán. Írásaim száma ezernél is több. Örülök, hogy élek, hogy még tudok dolgozni, hogy még vannak barátai az írott szónak, akik előítélet nélkül nézik a hozzánk egyre közelebb kerülő nagyvilágot. Köszönet nekik az érdeklődésért. Amíg lehet, szeretném szolgálni őket.