//A tankönyv, amiről nem beszéltünk
Teréz (Lenin) körút - Oktogon (November 7. tér) sarok. A szovjet csapatok ideiglenes kivonulása 1956. október 31-én. T-54-es harckocsi. #moszkvater

A tankönyv, amiről nem beszéltünk

MEGOSZTÁS

Több mint egy hete foglalkoztatja a magyar sajtót az orosz történelem tankönyv esete, pontosabban annak magyar vonatkozású részei. E sorok szerzőjét meglepte a tény, hogy senkinek nem jutott eszébe, hogy az orosz sajtó által felkapott Oroszország története tankönyvön kívül az Egyetemes történelem tankönyvet is megvizsgálja. Sőt, a legtöbb cikk úgy tett – talán ismerethiány okán –, mintha más, ezen korszakra vonatkozó tankönyv nem is létezne. Az alábbiakban tudomásunk szerint a magyar sajtóban először ennek az új világtörténelem tankönyvnek az 1956-os forradalommal kapcsolatos részeit közöljük, elfogadva a tényt, hogy úgy is mindenki azt olvas ki belőle, amit akar.

Kosztur András írása a #moszkvater.com számára

Teréz (Lenin) körút - Oktogon (November 7. tér) sarok. A szovjet csapatok ideiglenes kivonulása 1956. október 31-én. T-54-es harckocsi. #moszkvater
Teréz (Lenin) körút – Oktogon (November 7. tér) sarok. A szovjet csapatok ideiglenes kivonulása 1956. október 31-én. T-54-es harckocsi.
Fotó:Fortepan/Pestisrác2

Az új Egyetemes történelem tankönyv (V. R. Megyinszkij, A. O. Csubarjan: Vszeobscsaja isztorija, 11 klassz, 1945 god – nacsalo XXI veka. Moszkva, Proszvescsenyije, 2023) 5-6. paragrafusa foglalkozik Közép- és Kelet-Európa országainak a 20. század közepétől a 21. század elejéig tartó történetével. A 68-70. oldalakon olvashatóak az 1956-os magyar eseményekkel foglalkozó részek, amely alpont a Válságok több szocialista országban címet viseli.

„A szövegrész természetesen követi az Oroszország története tankönyv narratíváját, már csak azért is, mert az orosz oktatásügy közlése szerint az új programnak megfelelően két könyvből, de egy tantárgyként tanulják majd a történelmet a 11. osztályosok, hogy összehangolják az orosz és a világtörténelem eseményeinek oktatását”

Erre egyébként a Magyarországon ismertté vált tankönyv is utalt, a késő sztálini korszakkal kapcsolatos egyik feladat például a Rákosi-korszak és Sztálin utolsó éveinek összevetését kéri a diákoktól. Rejtély, hogy ez a kereszt utalás miként kerülte el az orosz történelem tankönyv megannyi értő olvasójának figyelmét, és hogy nem merült fel eddig annak vizsgálata, hogy mi van a tankönyvben.

Most pedig következzék hát a tankönyv vonatkozó alpontjának teljes fordítása:

2. Válságok több szocialista országban. A Szovjetunióban [bekövetkező] enyhülést lelkesedéssel fogadták Kelet-Európa országaiban. Közülük egyesekben tömegmozgalmak kezdődtek a demokráciáért. 1953 nyarán az árak és termelési normák növekedésével szembeni tiltakozásként sztrájkok kezdődtek Berlinben és az NDK más városaiban. Az NDK vezetése a Szovjetunióhoz fordult segítségért. A szovjet kormányzat „erődemonstrációt” tartott. Berlin utcáira szovjet tankok vonultak, és növelték az NDK-nak nyújtott gazdasági segítséget. A demonstrációk abbamaradtak. 1956 júniusában a lengyel Poznan városában ezernyi, a nehéz életkörülményekkel elégedetlen munkás vonult utcára. A tüntetést feloszlatták. Azonban a következményei éles politikai válságot okoztak. A tömeges tiltakozások hullámán a hatalomba visszatért a posztjáról korábban eltávolított W. Gomulka. A lengyel vezetés lemondott a kollektivizáció végrehajtásáról, és a lengyel parasztok többsége saját gazdaságában dolgozhatott. A Szovjetunió ezt nem akadályozta.

<1956-ban demonstrációk kezdődtek Magyarországon. Ahogy Lengyelországban, ezeket is titokban provokálták és támogatták a nyugati titkosszolgálatok>

A reformok ebben az országban egyből Sztálin halála után megkezdődtek, amikor Nagy I. került a kormány élére.

Azonban a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) vezetése Rákosi M. kezeiben maradt. 1955-ben Rákosi el tudta távolítani Nagyot a hatalomból, és „jobboldali opportunistának” bélyegezte. zonban a Szovjetunió [68] erősködött Rákosi eltávolítása, és a korábban repressziók áldozatává váló Kádár J. rehabilitációja mellett. Ez azonban nem segített, a tiltakozó mozgalom Magyarországon erősebbnek és szervezettebbnek bizonyult, mint Lengyelországban. Nagy hatalomba való visszatérése, és a reformok folytatása mellett álltak ki a magyar írók és diákok. A demokrata-kommunisták jóváhagyásával a diákok létrehozták a Petőfi Kört, ahol az ország legélesebb problémáit vitatták meg.

1956. október 23-án Budapest utcáira vonultak a lengyelekkel való szolidaritási tömegtüntetés résztvevői. A tüntetők saját követeléseik rádiós közvetítését követelték, az őrség azonban nem engedte be a tiltakozókat a rádióállomás épületébe. Ez fegyveres összetűzésekhez és áldozatokhoz vezetett. A magyar hadsereg egy része átállt a tiltakozók oldalára.

<A „felkelő nép” soraiban nagy számban tűntek fel olyan személyek, akik még Horthy és Szálasi fasiszta kormányzatai alatt szolgáltak. Sokan közülük felelősek voltak a szovjet nép elleni népirtásért a Szovjetunió magyar csapatok által megszállt részein 1941–1944 között. Az USA és a NATO támogatták az antikommunista erőket és készek voltak rá, hogy államcsínyt hajtsanak végre Magyarországon>

A Szovjetunió döntése értelmében Magyarországra szovjet csapatok vonultak be. Mindkét fél keményen lépett fel. A biztonsági szolgálat munkatársai a tömeg közé lőttek, a felfegyverzett városlakók tömegei pedig leszámoltak velük. Az MDP vezetése visszahelyezte a miniszterelnöki tisztségbe Nagyot, neki pedig sikerült megállapodnia a tűzszünetről, és a szovjet csapatok Budapestről való kivonásáról.

Magyarországon elkezdték helyreállítani a többpártrendszert, koalíciós kormány alakult Nagy vezetésével és Kádár részvételével. Munkástanácsok alakultak, amelyek a kezükbe vették a gyárakat. Ezzel egyidőben azonban gyakorivá váltak a kegyetlen leszámolások a kommunistákkal [69] és az állambiztonság embereivel szemben. Az embereket közvetlenül az utcán a lábuknál fogva lógatták fel, meglincselték és élve elégették. A felkelők nyomására Nagy bejelentette a V[arsói]Sz[erződés]Sz[ervezete]-ből való kilépést.

Szovjet csapatok Budapesten. Az összecsapásokban 2,5 ezer magyar és 720 szovjet katona halt meg. #moszkvater
Szovjet csapatok Budapesten. Az összecsapásokban 2,5 ezer magyar és 720 szovjet katona halt meg.

<Ez a Szovjetunió erőszakos reakcióját váltotta ki. 1956. november 4-én a szovjet csapatok bevonultak Budapestre és leverték a tiltakozásokat>

Nagy I.-t letartóztatták és halálra ítélték. Nyugaton a szovjet csapatok bevonulása Magyarországra a felháborodás és kritika hullámát indította el. Azonban Moszkva határozott lépései meggyőzték a NATO-t, hogy a Szovjetunió kész a problémák erővel történő megoldására. Az NDK, Bulgária, Csehszlovákia és más szocialista államok vezetői támogatták a szovjet vezetést. Magyarországon Kádár J. vezetésével alakult kormány. A későbbiekben ez [a kormány] vált a piaci viszonyok kiterjesztésére irányuló gazdasági reformok kezdeményezőjévé. Ezek lehetővé tették Magyarország számára, hogy Kelet-Európa egyik legsikeresebb országává váljon.”

(A szerző a XXI. Század Intézet vezető kutatója)

MEGOSZTÁS