//Montenegró államosítja a szerb egyházi vagyont?
Résztvevők a szerb kormány szabadtéri tanácsának gyűlésén Podgoricában 2019. jónius 15-én, ahol ismertették azt a törvénytervezetet, amely kimondja, hogy a Szerb Ortodox Egyház a Balkán nemzeteinek legnagyobb közössége #moszkvater

Montenegró államosítja a szerb egyházi vagyont?

MEGOSZTÁS

Egyre durvább formát ölt Montenegró és Szerbia konfliktusa, melynek középpontjába most a Szerb Pravoszláv Egyház vagyonának kisajátítása került. Államosítható az egyház tulajdona a 21. században?

Résztvevők a szerb kormány szabadtéri tanácsának gyűlésén Podgoricában 2019. jónius 15-én, ahol ismertették azt a törvénytervezetet, amely kimondja, hogy a Szerb Ortodox Egyház a Balkán nemzeteinek legnagyobb közössége #moszkvater
Résztvevők a szerb kormány szabadtéri tanácsának gyűlésén Podgoricában 2019. jónius 15-én, ahol ismertették azt a törvénytervezetet, amely kimondja, hogy a Szerb Ortodox Egyház a Balkán nemzeteinek legnagyobb közössége
Fotó:EUROPRESS/Savo PRELEVIC / AFP

Aki figyelemmel kísérte az elmúlt években Montenegró és Szerbia viszonyát, aligha számíthatott arra, hogy pozitív fordulatot vehetnek a közeljövőben az események. Az úgynevezett puccs-ügy után most egyházinak látszó, de valójában politikai viták mérgezik a két ország kapcsolatait, amelyeknek a megoldása egyelőre a láthatáron sincs.

A kérdés kiindulópontja egyszerű. A montenegrói ortodox egyház autokefál (önálló) státuszát hasonlóan az összes többi ortodox egyházhoz a Szerb Pravoszláv Egyház (SPC) nem ismeri el. Ez a probléma már régóta foglalkoztatja a montenegrói egyházi vezetőket, akik újabban szoros szövetségesre is találtak a balkáni miniállamot 30 éve vezető Milo Gyukanovics személyében. Az államfő nemrég kijelentette, megújítaná az autokefál montenegrói pravoszláv egyházat.

„Mindez természetesen azt is jelentené, hogy a montenegrói egyház függetlenedne a szerbtől”

Így nem véletlen, hogy Amfilohije montenegrói-tengermelléki érsek minden eddiginél hevesebben reagált erre a felvetésre. Az SPC elöljárója kijelentette, ez lenne első alkalom a történelemben, mikor egy ateista alapít egyházat. Gyukanovics ugyanis a kommunista hatalom örököse, aki ráadásul az egyház feje akar lenni.

Ám ennél is nagyobb vihart kavart az, hogy a montenegrói kormány nemrég elfogadott egy törvénytervezetet, amely magába foglalná a Montenegró Független Királyságának korábban tulajdonában lévő vallási tárgyak és helyek nyilvántartásának összeállítását, mielőtt az az 1918-ban megalakult Szerb-Horvát-Szlovén (SHS) Királyság részévé vált volna. A tervezet szerint a vallási közösségeknek bizonyítaniuk kellene a tulajdonjogukat, hogy továbbra is hozzájuk tartozzanak ezek a tulajdonok. Ráadásul a javaslatnak van egy olyan pontja is, amelynek értelmében mindazok a vallási objektumok, amelyek a montenegrói állam tulajdonában voltak a függetlenségének elvesztése és az 1918-ban történt SHS-királysághoz való csatolása előtt, és amelyek később megfelelő jogi úton nem kerültek valamilyen vallási közösség tulajdonába, állami tulajdonként lesznek elismerve.

„Szerb olvasatban pedig ez nem jelent mást, mint hogy a montenegrói kormány a tulajdonaik elkobzását tervezi”

Irinej szerb pátriárka ezután figyelmeztette Gyukanovicsot, hogy cselekedetei kiátkozáshoz, egyházi műszóval élve anatémához vezethetnek.

Természetesen Dusko Markovics kormánya a leghatározottabban állítja, hogy szó sincs az SPC vagyonának államosításáról, ez azonban egyáltalán nem nyugtatta meg a szerb egyházi és állami vezetőket. Így az elmúlt hetekben a szerb kormánypárti lapok valóságos össztüzet zúdítottak Podgoricára, olykor szerkesztőségi véleményként üzenve, hogy azonnal lépjenek vissza a tervezettől. De a múlt héten az Orosz Pravoszláv Egyház Szent Szinódusa is élesen bírálta Podgorica legutóbbi lépéseit. Moszkva jelezte, hogy ezek aláássák az SPC egységét, a törvénytervezet pedig egy sor diszkrimináló intézkedést tartalmaz, amellyel szemben még az Európa Tanács tanácsadó szerve, a Velencei Bizottság is komoly kifogásokat emelt.

Ennél persze még komolyabb következményekkel is járhatna az SPC vagyonának kisajátítása. Mint Bojan Miliszavljevics, a Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karának professzora kifejtette, egy ilyen döntés ellentétes lenne a nemzetközi joggal is, ugyanis az egyházi tulajdonjogot nemzetközi dokumentumok is garantálják. Sőt, egy ilyen döntés még a vallásszabadságról szóló előírásokat is sértené.

„Így aztán, ha Podgorica valóban meglépné azt, amit tervez, akkor az ügy bizonyosan nemzetközi fórumok elé kerülne”

Mindezek után aligha meglepő, hogy lassan már két éve tartanak, de teljesen eredménytelenek azok a tárgyalások, amelyek Alekszandar Vucsics szerb elnök podgoricai, valamint Gyukanovics belgrádi látogatásáról szólnak. A belgrádi Blic szerint mostanra egészen minimálisra csökkent annak az esélye, hogy a közeljövőben találkozzon a két elnök. Ehelyett a két ország egymást fenyegeti.

„Gyukanovics a múlt héten egészen odáig ment, hogy kijelentette, az SPC valójában nem lelkipásztori tevékenységgel foglalkozik Montenegróban, hanem Szerbia állami érdekeihez hűséges híveket próbál kinevelni oly módon, hogy ezzel brutálisan rombolja Montenegró jogrendszerét”

„Mindenkinek meg kell értenie, hogy vagy lojális polgára lesz annak az államnak, amelyben él és dolgozik, vagy pedig törvényszegő. A törvényszegők pedig lehetnek öltönyben, reverendában, végül börtön-egyenruhában végzik, mert ez a törvényszegők sorsa” – üzente meg a montenegrói elnök a köztévé műsorában.

MEGOSZTÁS

Külpolitikai elemző, közgazdász, politológus. Korábban a Magyar Nemzet napilap, jelenleg a Magyar Hang hetilap külpolitikai újságírója, emellett számos tudományos cikk szerzője. Angolul, szerbül és horvátul beszél. Elsődleges területe a Balkán és annak politikai-gazdasági viszonyai, különös tekintettel az ex-jugoszláv országokra. Másodlagos területe a Közel-Kelet, emellett a világ konfliktus-övezeteivel foglalkozik. Tudományos tevékenységének fókuszában a politikaelmélet áll, ezen belül a politika matematizálási módszereit kutatja.