//Megerőszakolt Magyarország
„Az orosz-ukrán konfliktusban való bármilyen szintű részvétel ellenkezik a jól felfogott magyar érdekekkel” #moszkvater

Megerőszakolt Magyarország

MEGOSZTÁS

Száztíz éven belül harmadszor kényszerítik Magyarországot külső hatalmak egy olyan háborúba, amelyet sohasem akart, amelyhez semmilyen érdeke nem fűződik, és amelynek valószínűsíthető kimenetele csak a kárára van.  Orbán Viktor sokáig lebegtetett vétójának a kikényszerített elmaradása után a napnál is világosabbá vált, hogy az Európai Uniót nyers hatalmi érdekek uralják, amelyek a nyílt gazdasági és pénzügyi nyomásgyakorlástól sem riadnak vissza, és az unos-untalan szajkózott hagymázas elvek demokráciáról, egyenlőségről és emberi jogokról csupán ennek a maga brutális valóságában megjelenő agressziónak a csáléra sikerült elkendőzésére szolgálnak. Magyarországnak Brüsszelben nem alkut kínáltak, Magyarországot lefogták és megerőszakolták.

Várkonyi Zsolt írása a #moszkvater.com számára

„Az orosz-ukrán konfliktusban való bármilyen szintű részvétel ellenkezik a jól felfogott magyar érdekekkel” #moszkvater
„Az orosz-ukrán konfliktusban való bármilyen szintű részvétel ellenkezik a jól felfogott magyar érdekekkel”
Fotó:EUROPRESS/Ludovic MARIN/AFP

Idén nyáron lesz száz éve, hogy a Monarchia Minisztertanácsa megszavazta a Szerbiának küldött hadüzenetet, amely ellen egyedül a magyar miniszterelnök, Tisza István szavazott, hiszen egy győztes háború nyomán annektált délszláv területek a magyarság szempontjából károsan billentették volna meg a Monarchia etnikai összetételét, míg egy vesztes háború teljesen nyilvánvalóan nemcsak a Monarchia felbomlásával, de a történelmi Magyarország szétdarabolásával fenyegetett. A végkimenetel igazolta Tiszát, az egész világ a Magyar Királyságot vádolta a háború kirobbantásával, és kétharmados ország csonkolással, Trianonnal büntették.

„Még a valódi kirobbantó, Ausztria is kapva kapott az alkalmon, és kihasított magának egy jókora szeletet”

Az 1939. szeptember 1-én kitört második világháborúból a Horthy Miklós kormányzó vezette ország a legvégsőkig igyekezett kimaradni, mint ahogy azt John F. Montgomery, az Amerikai Egyesült Államok akkor Budapestre akkreditált nagykövete is megállapította az 1947-ben kiadott, „Magyarország, a vonakodó csatlós” című visszaemlékezéseiben. Ugye Trianont követően a magyar kormányok többször deklarálták, hogy bár az elrabolt történelmi országrészek visszaszerzéséről, vagyis a revízióról nem mondanak le, ezt azonban kizárólag békés úton képzelik el. Az első és második bécsi döntések végül pontosan ezt az elvet követték, és bár a nagyhatalmak közül csupán Németország és Olaszország garantálták ezeket, de a későbbiekben mind Nagy-Britannia, mind pedig Szovjetunió olyan értelmű nyilatkozatokat tett, hogy elfogadta volna az itt újra rajzolt térképeket, amennyiben Magyarország kitart a semlegesség mellett a háború végéig.

„Nem így történt, az ország nem tudott ellenállni a német nyomásnak”

A 2022. február 24-én megindított támadás világszerte napirendre tűzte az orosz-ukrán konfliktushoz való állásfoglalás kérdését. Immár sokadszor a semlegesség nem volt opció, a világ országai egyre merevebb tömbökbe tömörültek, amelyek mind radikálisabb követeléseket terjesztettek a másik fél felé. Az Egyesült Államok és szövetségesei, elsősorban az Egyesült Királyság, valamint a kontinens valódi érdekeit – ezáltal lakosságát és szavazóit – eláruló Európai Unió politikai vezetése Ukrajnát gondolta felhasználni ágyútöltelékként stratégiai céljai megvalósításának, vagyis Oroszország világhatalmi szerepének ezúttal végső meggyengítése érdekében. Magyarországot ebbe a nyílt, háborús szerepvállalásba akarták-akarják belekényszeríteni, száztíz éven belül harmadszor tehát, annak ellenére, hogy ez semmiképpen nem állt, és áll az érdekében.

„Szögezzük le, az Orbán Viktor vezette magyar kormány nem azért ellenezte Magyarország Ukrajna oldalán történő szerepvállalását a háborúban már a kezdetektől, hogy ezzel a későbbiekben ütőkártyákra tegyen szert az EU-val évek óta zajló konfliktusaiban, hanem több más okból”

Első helyre kívánkozik a kárpátaljai, őshonos magyar kisebbség 2015-ben történt teljes jogfosztása, amely ellen a magyar kormány évek óta hiába tiltakozik. De az is nyilvánvaló, hogy Magyarország részvétele az ukránok oldalán veszélyeztetné az orosz energiahordozókhoz való hozzájutást, és az orosz, valamint a posztszovjet piacokhoz való akadálytalan hozzáférést egyaránt.

„Az orosz-ukrán konfliktusban való bármilyen szintű részvétel ellenkezik a jól felfogott magyar érdekekkel”

Az orosz-ukrán háború eltérő megítélése nyomán kibontakozott újabb konfliktus az EU és a magyar kormány között egyre durvább hangnemet ölt elsősorban az EU és egyes, az ő álláspontját kritikátlanul magáévá tévő tagországok részéről. Így Janusz Lewandowski lengyel EP képviselő szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök „az erő sötét oldalán áll”, nem tanult a történelemből, és egy újabb Trianon felé vezeti az országot Ukrajna „hátba szúrásával”.

„Az első, ezzel kapcsolatos megjegyzés, hogy Magyarországot fenyegetni Trianon emlegetésével több, mint ízléstelen dolog, mindez ráadásul egy lengyel részéről”

Analóg lenne a részünkről a Molotov-Ribbentrop-paktumra, vagy netán az 1815-ös Bécsi Kongresszusra való utalás egy politikai vita során egy lengyel féllel, melyek mindegyike ugye Lengyelország felosztását eredményezte. Másodszor, a második világháború kirobbanását követően Magyarország menedéket nyújtott a vesztes lengyel hadsereg több ezer tagjának, akik a visszaállított ezeréves határon át szöktek hozzánk, és ez az oltalom Magyarország 1941. június 27-i, a Szovjetunió elleni hadba lépésével sem szűnt meg.

„Ha lehet, a múlt év végén megalakult új lengyel kormány még szorosabban sorakozott fel az atlantista világhatalom mögé”

Nem árt viszont, ha emlékezünk arra, hogy ennek a mind radikálisabb oroszellenes politikának a mélyében az a lényeg lapul, hogy Lengyelország továbbra is történelmi érdekszférájának tekinti a Balti- és Fekete-tengerek között elterülő hatalmas térséget, mint ahogy ezt két korábbi cikkünkben részletesen is kielemeztük. https://moszkvater.com/magyar-lengyel-ket-jobarat-i-resz/ https://moszkvater.com/magyar-lengyel-ket-jobarat-ii-resz/

A történelmi lengyel-litván államszövetség határa a Dnyeper volt, és a nyugati parton fekvő Kijev ide tartozott. A második világháború kirobbantása előtt pár héttel aláírt Molotov-Ribbentrop-paktum Lengyelországot felosztotta, nyugatról Németország, keletről Oroszország nyomult be. A háború után pedig ez a határvonal gyakorlatilag megmaradt, mivel a Szovjetunió megtartotta a történelmi lengyel-litván területeket, míg magát Lengyelországot ugyancsak történelmi német területekkel, azaz elsősorban a gazdag Sziléziával és Pomerániával kárpótolták. Így Lengyelországot gyakorlatilag háromszáz kilométerrel nyugatra tolták.

„A két éve fellobbant orosz-ukrán konfliktus azonban nem várt lehetőséget adott a lengyel ambíciók aktualizálódásának, bármi is legyen annak végkifejleti formája. Ellentétben tehát Magyarországgal, mivel nekünk semmilyen területszerző, vagy más érdekünk nem fűződik e konfliktus gerjesztéséhez”

Az Európai Unió és Magyarország viszonya gyakorlatilag a második Orbán-kormány hatalomra kerülésének pillanata, azaz 2010 óta folyamatosan romlik a különböző világnézetek ütközése miatt. Ezeket a konfliktusokat az EU a Magyarországnak jogosan járó pénzek kifizetésének a megakadályozására használja fel, ezzel nyilvánvalóan törvénytelenül megzsarolva az országot. Az is világos, hogy a közben kirobbant ukrán-orosz konfliktusban az Európai Unió vezetői nem a jólfelfogott és valós európai stratégiai érdekeket képviselik, hanem az Amerikai Egyesült Államokét. Mint ahogy korábbi cikkünkben már kifejtettük: https://moszkvater.com/kinek-az-oldalara/ a valós európai érdek az Oroszországgal való együttműködés lenne – és pont ezt akarja az Egyesült Államok által évtizedek, vagyis a Szovjetunió 1991-es felbomlása óta folytatott Brzezinski-doktrína megakadályozni. (Zbigniew Brzezinski lengyel születésű, befolyásos amerikai politikus volt a Reagan-kormányzat alatt.)

„Kétségtelen tehát, hogy a reálpolitikát folytató magyar miniszterelnök nem csupán távol akarta tartani Magyarországot e számára semmi pozitívummal nem kecsegtető háborútól, hanem az idő múltával – jobb híján – kínálkozó lehetőséget látott az ukránok támogatásához szükséges magyar hozzájárulás feltételekhez való kötésére, amelyek az egyébként nekünk teljesen jogosan járó, az EU oldaláról viszont törvénytelenül visszatartott pénzek kifizetésére vonatkoztak”

Egymással össze nem függő pénzügyi és politikai kérdések összekapcsolásának eszközét „nyomásgyakorlási” – értsd: zsarolási – céllal ugye először az EU alkalmazta hazánkkal szemben. Orbán Viktor hasonló szellemben megkísérelt manőverezése egyrészt tehát kikényszerített, másrészt pedig „jogos” volt. Ami jelenleg viszont nem világos az az, hogy a vétó elvetésének lett-e, lesz-e valamilyen kézzelfogható eredménye, azaz megnyitja-e az EU az eddig jogtalanul visszatartott kifizetéseket? Erre a kérdésre azonban csak a következő hetek-hónapok fognak választ adni.

Amennyiben viszont, reményeinkkel ellentétben, a nyáron esedékes európai parlamenti választások, majd a novemberi amerikai elnökválasztás nem eredményeznek gyökeres politikai változásokat az Európai Unió, illetve az Amerikai Egyesült Államok részéről mind hazánkat, mind pedig az orosz-ukrán konfliktust illetően, ezúttal már nem fogjuk tudni elkerülni a magyar külpolitika valamilyen irányban történő, jelentős kiigazítását, beleértve akár a teljes paradigmaváltást is.

(A cikk nem okvetlenül tükrözi a szerkesztőség álláspontját.)

MEGOSZTÁS