//A csata, amelyet lengyel vívott lengyellel
„Bernaciak csapatai – noha a fegyverzetük elmaradottabb volt – több kisebb sikert arattak, és 1945. április 24-én Puławy városában” #moszkvater

A csata, amelyet lengyel vívott lengyellel

MEGOSZTÁS

Amikor véget ért a II. világháború Lengyelországban, az ország irányítását a szovjet fegyverek árnyékában a kommunista párt akarta kézbe venni. Ám mindez nem ment egyszerűen, ugyanis az oroszokkal és a kommunistákkal szembeni gyűlölet miatt még hosszú hónapokig dörögtek a fegyverek. A kommunista erők – az NKVD segítségével – és a lengyel Honi Hadsereg egységei Las Stocki falu közelében vívták egymással a legnagyobb csatájukat 1945. május 24-én és 25-én, melyet utóbbiak nyertek a legendás Marian Bernaciak parancsnoksága alatt.

„Bernaciak csapatai – noha a fegyverzetük elmaradottabb volt – több kisebb sikert arattak, és 1945. április 24-én Puławy városában” #moszkvater
„Bernaciak csapatai – noha a fegyverzetük elmaradottabb volt – több kisebb sikert arattak, és 1945. április 24-én Puławy városában”
Forrás:Nemzeti Emlékezet Intézete

Vélhetően senkinek sem árulunk el nagy újdonságot azzal, hogy Lengyelországban már a német megszállás alóli felszabadulás előtt kettészakadt az ország. Az egyik, jóval nagyobbik része a londoni emigráns kormány híve volt és erőteljesen antikommunista, míg a másik része a szovjetbarát, kommunista erőkből állt.

„ A hadműveletek vége felé, a németektől már megtisztított területeken 1944 júliusától a szovjet fegyverekre és az NKVD-re támaszkodva fokozatosan építették ki a hatalmukat a kommunisták, és a kezükben lévő erőt elsősorban a demokratikus Lengyelországért küzdő Honi Hadsereg alakulatai ellen használták”

Az emigráns kormány felé orientálódó nemzeti erők előbb kivették a részüket a nácik kiűzéséből, közben rendesen kitanulták a partizánok harcmodorát, és amikor Sztálin – magukra hagyva a lengyel főváros lakóit – a varsói felkelés alatt leállította a Vörös Hadsereg támadását, végképp az orosz politika ellen hangolta a lakosságot. Ám a kommunista erők kezébe került a rendőrség, a hadsereg és a belbiztonság vezetése, így a németek kiverését követően a szovjet katonák és belbiztonságiak segítségével egyrészt elkezdték kiépíteni Lengyelországban is a kommunista rendszert, másrészt megkezdődött a hajtóvadászat a nemzeti erők és a másként gondolkodók ellen.

„A fegyveres felkelés nem váratott sokáig magára, és innentől kezdve a szovjetbarát lengyel üldözte és gyilkolta a demokráciapárti lengyelt, és ugyanez fordítva”

A felkelés élére a Honi Hadsereg egy tisztje, Marian Bernaciak állt, és a lublini vajdasági központtal indított fegyveres harc újabb erőszakhullámot hozott a német megszállást követően az országra. A felkelés vezetői felvették a kapcsolatot az emigráns lengyel kormánnyal, és arra az esetre, ha nem sikerül a hatalmat megszerezniük Lengyelország egésze felett, azt sem zárták ki, hogy kiválnak a szovjet rendszerű lengyel államból, és a történelmi Lengyelországot építik újjá az általuk igazgatott területeken.

„Bernaciak csapatai – noha a fegyverzetük elmaradottabb volt – több kisebb sikert arattak, és 1945. április 24-én Puławy városában”

A felkelés élére a Honi Hadsereg egy tisztje, Marian Bernaciak állt #moszkvater
A felkelés élére a Honi Hadsereg egy tisztje, Marian Bernaciak állt
Forrás:Nemzeti Emlékezet Intézete

Az ottani kommunista börtönből kiszabadítottak 107 elítéltet, és komoly katonai győzelmet arattak a várost védőkkel szemben. Ennek hatására az új lengyel kormány Sztálin utasítására komoly katonai és belbiztonsági erőket mozgósított a lublini vajdaságban, melyet több ezer NKVD-s erősített, és az élére Henrik Deresiewicz került.

Nagyjából idáig egyezik meg a lengyel és az orosz történészek álláspontja, és ettől kezdve mindkét fél a saját szája íze, és politikai meggyőződése szerint dolgozta fel az ezt követő eseményeket, illetve a fegyveres felkelés időszakának talán legnagyobb csatáját, amit Las Stocki falu közelében vívtak a szembenálló erők. A lengyel források szerint Bernaciak egységét éppen pihenőidőben támadta meg Deresiewicz egyik egysége. A vita a résztvevők számán is megy, a lengyel tudósok a nemzeti erők ott lévő létszámát 220-ra, míg a sokkal jobb fegyverekkel rendelkező támadókét 82-re teszi. A kezdeti sikerek után, kiegészülve további egységekkel, a szovjet tisztjeik irányításával megtámadták a felkelők központját.

„A páncélosokkal is támadó kormányerők offenzívája azonban elakadt, miután a nemzeti erők több páncélost megsemmisítettek”

Így Czeslaw Szlendak egysége és Bernaciak fő ereje előbb egyesülni tudott, majd megtörve az ellenség támadását, előbb összeszedte magát, majd ellentámadást indított. Az igazi fordulópontja az volt a tomboló és hullámzó ütközetnek, hogy Bernaciak katonái rátámadtak a kormányerők parancsnokságára, és a heves tűzharcban megölték mind a nyolc tisztet – köztük Henrik Deresiewiczet is –, akik a kommunista erők támadását irányították. Ezt már a kormányerők nem tudták kompenzálni, rengeteg embert veszítve visszavonultak, és nem sokkal később a nemzeti erők 1945. május 25-én elfoglalták a falut, majd ők is elvonultak a csata helyszínéről.

„Nem véletlen, hogy a lengyelek szemében ez a csata történelmi siker, és helyet kapott a megemlítése a varsói ismeretlen katona sírhelyén is”

Az orosz történetírás szerint, amely a kormányerők szovjet és lengyel parancsnokainak visszaemlékezéseire, emlékirataira hagyatkozik elsősorban, éppen fordítva történt minden, és a körülbelül 600 fős, NKVD-s katonákkal megerősített kormányerőkre támadt rá 1945. május 24-én, kora délután egy majdnem 400-600 fős felkelő sereg. A csatát az ő olvasatukban is Bernaciak egységei nyerték meg, megölve mintegy 17 szovjet katonát. Majd másnapig tartózkodtak a faluban, ugyanis ekkor már úton voltak a kormányerők páncélosokkal megerősített egységei Puławyból.

„Abban mindenki egyetért, hogy a Las Stocki-i csata, és ebben a kormányerők veresége komoly problémát okozott a kommunista hatóságok és a biztonsági erők számára”

Bernaciak ugyanis hirtelen sokkal komolyabb fenyegetést jelentett a számukra. Ráadásul az általa irányított erők 1945. július 26-án újabb katonai sikert értek el Demblin közelében, és 136 foglyot szabadítottak ki az NKVD markából, akik közül a kormány szemében 15 „különösen veszélyes” fogoly is volt.

A szovjet megszállók és a lengyel kormányerők nagyon komoly erőket mozgósítottak a felkelőkkel szemben, elsődleges céljuk a nemzeti erők felszámolása volt. 1946. június 24-én több hiába való katonai akciót követően sikerült bekeríteniük Bernaciakot és seregét, és az ütközetben a felkelők vezetője életét veszítette.

„Természetesen a lengyel és az orosz történetírás ezt is másként tálalja. Előbbi szerint az elfogását nem kockáztató Bernaciak főbe lőtte magát, míg utóbbi állítja, a felkelés vezetőjét elfogták és kivégezték a csata hevében”

Egy biztos, a Las Stockinál zajlott csata évfordulójáról rendszeresen megemlékeznek a rendszerváltást követően Lengyelországban, és a 70. évforduló tiszteletére rendezett megemlékezésnek maga Bronislaw Komorowski akkori elnök volt a fővédnöke.

MEGOSZTÁS