//A V4-ek felkarolják a Keleti Partnerséget
Szilágyiné Bátorfi Edit #moszkvater

A V4-ek felkarolják a Keleti Partnerséget

MEGOSZTÁS

Az Európai Unió jelenlegi furcsa állapotát tekintve a V4-ek együttműködése jól megalapozott, közösen hatékonyabbak vagyunk a döntéshozatalban. Szilágyiné Bátorfi Edittel beszélgettünk, aki a Nemzetközi Visegrádi Alap ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett az elmúlt egy évben.

Szilágyiné Bátorfi Edit #moszkvater
Szilágyiné Bátorfi Edit

„A visegrádi országok geostratégiai pozíciója meghatározza országaink fő feladatait. Kiemelt szerepünk van a szomszédság-, és a bővítéspolitikában az Európai Unión belül” – vélekedett Szilágyiné Bátorfi Edit. Habár a legtöbb feladatot a koronavírus-járvány diktálta, számos egyéb fontos projekt zajlott a Nemzetközi Visegrádi Alap keretei között az elmúlt egy évben.

„Szilágyiné Bátorfi Edit a Keleti Partnerség támogatásában és a Nyugat-Balkán integrációs folyamataiban emelte ki a V4-ek szerepét”

A Keleti Partnerség 2011-ben indult, azóta összetett, változatos folyamatok zajlottak le az egyes országokban. Szilágyiné Bátorfi Edit kiemelte, hogy az ösztöndíjas érdeklődők száma megsokszorozódott, Azerbajdzsánból például az idei évben több száz jelentkező volt. Az Alaphoz egyetemek, civil szervezetek, önkormányzatok pályázatai érkeznek a V4 országokból, és azokon kívülről is. Az Alaptól kapott támogatással ezek a pályázatok hozzájárulnak a szomszédságpolitika gazdagításához, a nemzetközi kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez.

A Keleti Partnerség ügyének felkarolása mellett az Európai Unió bővítése a Nyugat-Balkán országaival az a témakör, amelyben szintén aktív szerepet játszanak a visegrádi országok és így az Alap is. Mint azt a vezető hangsúlyozta,

„a bővítési folyamat megtorpanni látszik, az egyes tagállamok érdekeltsége eltérő ebben a témában”

 Az ügyvezető igazgató kiemelte, szerintünk Európa stabilitása szempontjából a csatlakozási folyamat meghatározó, ezért a bővítés felgyorsítására koncentrálunk. A V4-ek azokra az ügyekre fókuszálnak, amelyekben azonosak az érdekeink, így képesek vagyunk előrelépni. Az unió döntéshozatalában is hatékonyabb az együttes érdekérvényesítés. Az Európai Unió jelenleg furcsa állapotban van. A V4 együttműködés ugyanakkor ebben a politikai környezetben is stabil alapokon áll. A legújabb reprezentatív közvélemény-kutatás szerint  – folytatta – az emberek körében láthatóan és gyorsan növekszik a visegrádi csoport ismertsége, támogatottsága.

„Elsősorban az az elvárás – folytatta -, hogy gazdasági és infrastrukturális téren erősödjön az együttműködés”

Szilágyiné Bátorfi Edit korábban nagyköveti rangban tevékenykedett térségünkben, több éven át foglalkozott a Visegrádi Alap projektjeivel, jól átlátja az egész rendszer működését. Ezt a feladatkört követően valósította meg a Nemzetközi Visegrádi Alap magyar mandátumának elmúlt egy évét. Feladatát finoman szólva sem lehetett a megszokott keretek között teljesíteni, hiszen a világjárvány alapvetően változtatta meg a működési körülményeket.

„A koronavírus-járvány minden tervezett programot átírt az Alapot érintően is. A működési szabályok, körülmények folyamatosan változtak. Az addigi békesség, nyugalom véget ért. A Visegrádi Alap dolga, hogy a V4-es országok nem-kormányzati szintű együttműködését támogassa, elősegítse. A V4 országok lakosainak, önkormányzatainak, oktatási és tudományos intézményeinek, művészeinek lehetőségeket teremtünk az együttműködésre, ami ugyanakkor a személyes kapcsolatokon múlik. Gondolataink a koronavírus előtt leginkább a Visegrádi Alap húsz, és a V4 együttműködés harminc éves születésnapja körül forogtak, rendezvényeink is ezekre az eseményekre irányultak volna, ám terveinket csak online formában tudtuk végül megvalósítani. Több programot át kellett ütemezni, pályázatokat meghosszabbítani, elhalasztani. A digitalizáció felé törekedés során az is kiderült, hogy pályázóink nincsenek kellően felszerelve szoftverekkel, telekommunikációs berendezésekkel” – fejtette ki Szilágyiné Bátorfi Edit.

Mint kiderült, az utazási korlátozások miatt a találkozók jórészt videokonferenciák formájában zajlottak, emiatt igény támadt a megfelelő feltételek biztosítására. A művészeti pályázatoknál például speciális szoftverekre volt szükség, például a háromdimenziós ábrázoláshoz.

„A járvány miatt támadt igényeknek a szabályzat módosításával tett eleget az Alap, így lehetővé vált a pályázók számára a projektjükhöz kötődő digitális fejlesztéseik lebonyolítása is”

A Nemzetközi Visegrádi Alap összesen 300-350 projektet támogat éves szinten. A járvány miatt ez a szám mintegy 30 százalékkal emelkedett a múlt év végére az elhalasztott projektek magas száma miatt. A diplomata elmondta, hogy a digitális megoldásoknak köszönhetően a helyzet mára lényegesen javult, egyben a V4 térség digitalizációját is sikerült erősíteni. A lengyel elnökség is prioritásként kezelte a digitalizációt, és ez folytatódik a magyar elnökség alatt is. A V4 digitális platform érdemben támogatja ezt a programot. Ugyanakkor, bár a digitális infrastruktúra viszonylag fejlett, a társadalom digitális képességének fejlesztésében számos feladatunk van még.

A digitális megoldások segítették ugyan a projektek lebonyolítását, mert számos közös kutatás valósult meg, könyvek szerkesztése is gyorsabbá vált, sőt digitális kiállítások is lezajlottak, de tagadhatatlan, hogy a személyes találkozás, tapasztalatcsere létszükséglet országaink kapcsolatainak fejlesztésében.

„Az ügyvezető szerint a V4-ek egyik erőssége, hogy az adott feladatra gyorsan tudnak reagálni. Így történhetett, hogy a V4 külügyminiszterek a Keleti Partnerség országainak COVID elleni küzdelmének támogatása mellett döntöttek”

Az East Solidarity Program-ról, azaz a Keleti Szolidaritás Programról a vírus első hulláma idején, 2020 tavaszán döntöttek, és az erre a célra a tartalékokból elkülönített 250 ezer eurós pénzügyi támogatásból Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna részesült. A V4 országok az érintettek egészségügyi, társadalmi és gazdasági rezilienciáját kívánták növelni, erejükhöz mérten segítséget biztosítani a járvány idején. Szilágyiné Bátorfi Edit szerint kevesebb, mint fél év alatt megvalósult a segítségnyújtás, minden ország azon a területen kapott segítséget, amelyen igényelte,: védőfelszerelés, oktatási programok vagy éppen kórházi rekonstrukció formájában. A program sikere más országokat is arra ösztönzött, hogy csatlakozzanak, így a tervezettnél több projekt valósulhatott meg. A V4 országok erőssége a gyors reakciókészség, amely az elmúlt egy év válságos időszakában is jól érvényesült. S máris bebizonyosodott, a V4-eknek valóban kiemelt szerep jut az Európai Unión belül a Keleti Partnerség erősítésében és a Nyugat-Balkán integrációs folyamatainak felgyorsításában.

MEGOSZTÁS

Nemzetközi kapcsolatok elemzőként, valamint politológiából, angolból és kommunikáció szakokon szerzett diplomákat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia szak hallgatója. Szívesen publikál a nemzetközi kapcsolatok világáról. Korábban a Visegrádi Együttműködés és Közép-Európa politikájára fókuszált, de érdeklődése jelentősen kibővült, különösen a vízkonfliktusok által sújtott országokra. Jelenleg legfőbb kutatási területe a nemzetközi vízpolitika.