//Észszerű Európában gondolkodnak a V4-ek
Orbán Viktor magyar, Mateusz Morawiecki lengyel, Peter Pellegrini szlovák és Andrej Babis cseh miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok (V4) egyeztetésén az EU-csúcs ülése előtt 2019. július 2-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs #moszkvater

Észszerű Európában gondolkodnak a V4-ek

MEGOSZTÁS

A cseh elnökség a józan ész politikája jegyében növelné a visegrádiak koalíciós potenciálját, felülkerekedne a megosztottságon, és életre hívnák a rendszerváltás idején született közös eszméket.

Szolga Réka írása a #moszkvater.com számára

Orbán Viktor magyar, Mateusz Morawiecki lengyel, Peter Pellegrini szlovák és Andrej Babis cseh miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok (V4) egyeztetésén az EU-csúcs ülése előtt 2019. július 2-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs #moszkvater
Orbán Viktor magyar, Mateusz Morawiecki lengyel, Peter Pellegrini szlovák és Andrej Babis cseh miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok (V4) egyeztetésén az EU-csúcs ülése előtt 2019. július 2-án.
Fotó:MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Reasonable Europe, azaz Észszerű Európa címmel született meg a visegrádi együttműködés cseh elnökségi programja. Az európai agenda követését hangsúlyozó dokumentum folytatja, és néhány ponton kiegészíti a korábbi szlovák elnökség alatt megfogalmazott célkitűzéseket. A könnyen megjegyezhető 3R rövidítés az angol nyelven megfogalmazott célkitűzésekre utal:

Reasonable solutions – Észszerű megoldások

Revolutionary technologies – Forradalmi technológiák

Reconciling approaches – Célok összehangolása

A Közép-Európa jövőjét alapvetően meghatározó V4-ek az Európai Unióhoz hasonlóan új ciklust kezdenek 2019-ben. Mint a program megfogalmazza, el kell jutni a Többéves Pénzügyi Keret döntő tárgyalásainak befejezéséhez, a brexit következményeinek felméréséhez, valamint a biztonságot és a bevándorlást érintő ügyek megoldásához.

„A cseh elnökség kiemelt feladatának tekinti a visegrádi együttműködés pozícójának megerősítését az Európai Unióban és a NATO-ban”

Erősíteni kívánja az egységet és a kohéziót. Racionális, pragmatikus, konstruktív célokat követ, így növelné a visegrádi együttműködés potenciálját a régióban és az unióban egyaránt.

Az Észszerű megoldások programpontot kifejtő fejezetben rangos helyet kap az évfordulók megtartása. A cseh elnökség úgy látja, hogy a kommunizmus bukása, a visegrádiak csatlakozása az EU-hoz és a NATO-hoz, a Nemzeti Visegrádi Alap születése egyaránt olyan súlyú esemény, amelynek felidézésével életre hívhatók a régióban a szabadság és a demokrácia ünneplésekor megtapasztalt pozitív eszmék. Mint hozzáteszik, az Európa újraegyesülésébe vetett remény az egyetemes emberi értékeken, és a nemzeti sajátosságok tiszteletben tartásán alapult. Ezen eszmények feltámasztásával a cseh elnökség megkísérli a visegrádi együttműködés, valamint az EU polgárai számára egyaránt hasznos célok teljesítését.

Az Ésszerű Európa programja az évek óta napirenden lévő V4-es feladatokat tartalmazza. A cseh elnökség úgy véli,

„a V4-eknek aktívabban kell fellépni az olyan kérdésekben, mint a belső uniós piac mélyítése, a kereskedelmi akadályok leküzdése vagy a visegrádi együttműködés koalíciós képességének növelése”

 Hangsúlyozza a már működő védelmi együttműködés erősítését, továbbá a Közép-Európán kívüli szövetségek építését. Kitér az olyan kurrens folyamatokra, mint a V4 országok által támogatott nyugat-balkáni integráció, vagy a Keleti Partnerség bővítése, de az Észszerű Európa pontjai közé sorolja a gazdasági és társadalmi konvergencia fontosságát is az unióban. A visegrádi országokon belül erősítené a civil kapcsolatokat, beleértve a Nemzeti Visegrádi Alap tevékenységének bővítését.

A Forradalmi technológiák (Revolutionary technologies) című fejezetben nem csekélyebb vízió merül fel, minthogy az RDI (Research, Develepment, Innovation), azaz

„a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén a V4 országok egyenesen inspiráló erőként kívánnak megjelenni a többi ország számára a régióban”

Az innovatív gazdasághoz a munkaerő folyamatos képzése szükséges – fogalmazódik meg a dokumentumban -, amelynek segítségével a régió országai sikeresebben alkalmazkodnak az állandóan változó körülményekhez.

A Célok összehangolása (Reconciling approaches) részben a cseh elnökség rögzíti, hogy a V4-ek felülkerekednek az európai megosztottságon, és megpróbálnak hozzájárulni a kohézió erősítéséhez. A cél az EU kohéziós potenciáljának kiszélesítése, főként az olyan kulcsszereplőkkel, mint Németország, Franciaország, Ausztria, Benelux államok, Észak-Európa és a Baltikum. Ez vonatkozik a Többéves Pénzügyi Keret, a migrációs- és bevándorlás politika, a regionális együttműködés, a közlekedés- és energiapolitika – különösen a nukleáris energia – tárgyalásainak döntő szakaszaira is.

A csehek a mostanit megelőzően 2015 júniusában vették át a szlovákoktól a V4 elnökségét. Akkor V4 Trust, azaz V4 Bizalom névvel illették a programot. Ezekben az években eszkalálódott a migráns válság, és vált különösen aktuálissá az együttműködés szorosabbra fűzése, a közös kiállás erősítése.

„Az akkori program már brandként említette a V4-eket, és kiemelten kezelte az energiaunió, az energiabiztonság, a belső gázpiac létesítésének ügyét”

A 2018 óta működő Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, a közös V4-es harccsoport felállítása, a Közép-Európai Védelmi Együttműködés, valamint az évtizedek óta sikeresen működő Nemzetközi Visegrádi Alap egyaránt bizonyítják, hogy

„az évszázados alapokon nyugvó visegrádi együttműködés újjászületett”

Az eltérő politikai ideológiák a visegrádi együttműködésben jól megférnek egymással. A liberális, a szociáldemokrata, és a konzervatív vezetők képesek felülkerekedni ezeken a különbségeken, és képviselni a regionális érdekeket a nemzetközi porondon. Az együttműködés még hatékonyabb lehetne, és Közép-Európa polgárai is jól járnának vele, ha ez a V4-eken belül működő politikai harmónia koncentrikus körei begyűrűznének a belpolitikába is.

A V4 országok kormányai az együttműködés intenzívebb szakaszában

2015 2016 2017 2018 2019
Csehország Sobotka-kormány

szociáldemokrata

Sobotka-kormány

szociáldemokrata

Sobotka-kormány

Babis-kormány 2017 októbertől

liberális

Babis-kormány

liberális

Babis-kormány

liberális

Lengyelország PiS-kormány

Beata Sydlo

konzervatív

PiS-kormány

Beata Sydlo

konzervatív

PiS-kormány

Beata Sydlo

Mateusz Morawiecki
2017 decembertől

konzervatív

PiS-kormány

Mateusz Morawiecki

konzervatív

PiS-kormány

Mateusz Morawiecki

konzervatív

Magyarország Orbán-kormány

keresztény-konzervatív

Orbán-kormány

keresztény-konzervatív

Orbán-kormány

keresztény-konzervatív

Orbán-kormány

keresztény-konzervatív

Orbán-kormány

keresztény-konzervatív

Szlovákia Fico-kormány

szociáldemokrata

Fico-kormány

szociáldemokrata

Fico-kormány

szociáldemokrata

Fico-kormány

Pellegrini-kormány
2018 márciustól

szociáldemokrata

Pellegrini-kormány

szociáldemokrata

MEGOSZTÁS