„Úgy élte le éltét, hogy nem írt egyetlen dicsőítő mondatot a szovjet nép nagy vezéréről, Sztálinról, nem lépett be a pártba, s egyetlen írótársát elítélő dokumentumot sem írt alá” #moszkvater

Négyszer jelölték, sohasem kapta meg

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal egy romantikus lélek rejtelmeibe vezet el bennünket. Olyan íróval ismerkedhetünk meg, aki lírai megjelenítője nemzedéke útkeresésének és helytállásának a nehéz…

És hogyan érthetnéd meg a szerelem és hűség gubancosan kegyetlen útjait,  azt, hogyan változtatta meg a háború a mindennapi életet, késztetett hőstettre és megalkuvásra, ha nem láttad Mihail Kalatozov remekét a „Szállnak a darvak”-at #moszkvater

Akiket nem hagyhatunk ki…

Margó. Körülöttünk most háború dúl, és az ennek mentén kialakult szekértáborok, a gyűlölet beleivódik  mindennapjainkba. Ám van, amit nem lenne szabad belekeverni a napi tébolyba. Ami szent és túlmutat a kül- és belpolitikán, a nagyhatalmi…

„A pelevini művekben érintett kortárs kérdésfelvetések és utalások sorát hosszasan lehetne folytatni, Pelevin álláspontját ezekkel kapcsolatban azonban nehéz lenne kibogozni, ironikus megjegyzéseiből pedig mindenkinek jut” #moszkvater

KGBT+, avagy pelevini (jövő)kép a máról

Viktor Pelevin, az egyik legismertebb kortárs orosz író minden évben új könyvvel jelentkezik immár két évtizede. 2022 sem volt kivétel, ezúttal a talányos KGBT+ címet adta új regényének, amely korábbi, a jövőben játszódó kötetei (iPhuck…

„Kalandos és igazságkereső természete más pályát jelölt ki számára” #moszkvater

Szerelem és forradalom

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal ismét az októberi forradalom és az azt követő évtizedekbe kalauzol bennünket. Az olvasóink előtt feltehetően ismeretlen, ám a maga korában nagyon…

„1905-től már tudatos forradalmár. Ugyan elvégzi a jogot, de miután politikailag gyanús, diplomáját egyelőre nem adják ki” #moszkvater

A gyilkos csokoládé

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a tántoríthatatlan forradalmár Alekszandr Taraszov-Rogyionov tipikusan tragikus végű – a forradalom felfalja a gyermekeit – életét tárja elénk, és mind…

„Két György-keresztet szolgál meg hősiességével. Ezután még öt háborúban járja végig a hadak útját, s élményeit, mint író műveiben örökíti meg” #moszkvater

Bomba helyett siker

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a szovjet korszak első felének meghatározó és ellentmondásos személyiségét, Vszevolod Visnyevszkijt mutatja be. Vele együtt azt az ellentmondásos kort, amely nélkül…

„A nagyszerű indulás után a ’30-as években Ivanovot maga alá temeti a sematizmus, sokat ír, de egyre szürkül írásművészete” #moszkvater

Aki több, mint kötelező irodalom

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal azt mutatja meg, hogy milyen az, amikor a lázongó elme, a bátor és újító stílusművész szoborrá merevedik. Vszevolod Ivanov életútja tanulságosan…

„A legendás vörösparancsnok kalandos életéből egy tehetséges, korán elhunyt író Dmitrij Furmanov (1891-1926) írt nagyszerű könyvet, melynek sikere népi hősé tette Csapajevet” #moszkvater

A hőscsináló

Margó. Földeák Iván arról mesél, ami még lábjegyzetben sem kerül bele az irodalom annaleseibe. Ezúttal a korán elhunyt tehetséges író, a polgárháború vörös parancsnokát, Csapajevet regényével népi hősé tevő Dmitrij Furmanov pályáját idézi fel. Furmanov műve…